Referencia: B700802
Tapajuntas "Moqueta" 34 mm. Inox
72 cm. Blister 1 tira
EAN13: 8421196100725
Referencia: B700803
Tapajuntas "Moqueta" 34 mm. Inox
82 cm. Blister 1 tira
EAN13: 8421196100732
Referencia: B700804
Tapajuntas "Moqueta" 34 mm. Inox
100 cm. Blister 1 tira
EAN13: 8421196100749
Referencia: B700855
Tapajuntas "Moqueta" 34 mm. Inox
200 cm. Granel
EAN13: 8421196100756
Referencia: B701103
Tapajuntas "Moqueta" 34 mm. Laton
82 cm. Blister 1 tira
EAN13: 8421196100848
Referencia: B701104
Tapajuntas "Moqueta" 34 mm. Laton
100 cm. Blister 1 tira
EAN13: 8421196100855
Referencia: B701155
Tapajuntas "Moqueta" 34 mm. Laton
200 cm. Granel
EAN13: 8421196100862
Referencia: B712303
Tapajuntas "Moqueta" 34 mm. Madera Clara. Inox
82 cm. Blister 1 tira
EAN13: 8421196106321
Referencia: B712304
Tapajuntas "Moqueta" 34 mm. Madera Clara. Inox
100 cm. Blister 1 tira
EAN13: 8421196106338
Referencia: B712355
Tapajuntas "Moqueta" 34 mm. Madera Clara. Inox
200 cm. Granel
EAN13: 8421196113398
Referencia: B712903
Tapajuntas "Moqueta" 34 mm. Madera Oscura. Inox
82 cm. Blister 1 tira
EAN13: 8421196108158
Referencia: B712904
Tapajuntas "Moqueta" 34 mm. Madera Oscura. Inox
100 cm. Blister 1 tira
EAN13: 8421196108165
Referencia: B712955
Tapajuntas "Moqueta" 34 mm. Madera Oscura. Inox
200 cm. Granel
EAN13: 8421196113404