Referencia: B62000B
Cinta adhesiva a las dos caras. 12 mm x 250 cm
Blanco. Blister 1 rollo
EAN13: 8421196105874
Referencia: B62010B
Cinta adhesiva a las dos caras. 12 mm x 500 cm
Blanco. Blister 1 rollo
EAN13: 8421196105881
Referencia: B62020B
Cinta adhesiva a las dos caras. 19 mm x 250 cm
Blanco. Blister 1 rollo
EAN13: 8421196105898
Referencia: B62030B
Cinta adhesiva a las dos caras. 19 mm x 500 cm
Blanco. Blister 1 rollo
EAN13: 8421196105904
Referencia: B62040B
Cinta adhesiva a las dos caras. 25 mm x 250 cm
Blanco. Blister 1 rollo
EAN13: 8421196105911
Referencia: B62050B
Cinta adhesiva a las dos caras. 25 mm x 500 cm
Blanco. Blister 1 rollo
EAN13: 8421196105928
Referencia: B70300B
Cinta adhesiva a las dos caras. 12 mm x 80 cm
Blanco. Blister 1 rollo
EAN13: 8421196101517
Referencia: B70310B
Cinta adhesiva a las dos caras. 12 mm x 150 cm
Blanco. Blister 1 rollo
EAN13: 8421196101524
Referencia: B70320B
Cinta adhesiva a las dos caras. 19 mm x 80 cm
Blanco. Blister 1 rollo
EAN13: 8421196101531
Referencia: B70330B
Cinta adhesiva a las dos caras. 19 mm x 150 cm
Blanco. Blister 1 rollo
EAN13: 8421196101548