Pinchos

Pincho bambú. 25 cm. Madera

Pincho 37 cm. Ø 2,5 mm. Acero Inoxidable

Pincho caracoles 10 cm Ø 2 mm. Acero Inoxidable

Pincho 27 cm Ø 2,5 mm. Acero Inoxidable